• Home   /  Blog   /  
  • Verkorting looptijd van de WSNP
RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y
1 Kopen Medea Sandalen 20Tamaris Online 28604 exBrWdCo

Verkorting looptijd van de WSNP

De advocaten van WSNP-zaken.nl ontvangen zeer regelmatig vragen van mensen in de schuldsaneringsregeling (WSNP) over de mogelijkheid van verkorting van de WSNP. In deze blog leggen wij uit wanneer verkorting tot de mogelijkheden behoort.

De normale duur van de WSNPRozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y

De standaard-duur van een WSNP-traject bedraagt 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van toelating tot de regeling.  Het voortraject (het minnelijk traject) wordt derhalve voor de looptijd niet meegeteld.

Wanneer er problemen optreden tijdens de duur van de regeling (bijvoorbeeld omdat er nieuwe schulden ontstaan, een boedelachterstand ontstaat of de verplichtingen uit de WSNP niet worden nagekomen) kan de regeling tussentijds worden beëindigd

RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y

óf met maximaal met 2 jaar worden verlengd tot 5 jaar. Een WSNP langer dan 5 jaar is in principe niet mogelijk.

Verkorting van de WSNP?

In sommige gevallen is het mogelijk om de WSNP te verkorten, zodat deze korter duurt dan 3 jaar. Nooit zal de regeling echter korter dan 1 jaar kunnen duren (behalve natuurlijk wanneer deze tussentijds wordt beëindigd, maar dan is er geen schone lei). Een verkorting van de WSNP zien we het vaakst voorkomen indien de WSNP is gevolgd op een faillissement (via een omzetting). Maar het is geen voorwaarde voor een verkorting dat eerst een faillissement is uitgesproken.

Voorwaarden verkorting van de WSNP

In het (inmiddels wat verre verleden) oordeelde de verschillende rechtbanken anders over verkorting van de WSNP. Om die reden heeft Recofa op 2 maart 2015 een Richtlijn uitgevaardigd. Deze richtlijn moet meer uniformiteit (gelijkheid) brengen tussen de verschillende rechtbanken.

Deze richtlijn (‘notitie’) kunt u hier in zijn geheel lezen.

Uit deze Richtlijn kunnen de navolgende ‘regels’ worden gehaald:

  1. De schuldenaar moet tijdens de looptijd van de WSNP al zijn/haar verplichtingen uit de WSNP volledig zijn nagekomen;
  2. Duidelijk moet zijn dat alle bekende baten (dit zijn inkomsten, vermogen etc) moeten RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Yzijn ontvangen door de boedel. Daarbij moet het ook niet meer te verwachten zijn dat tijdens de standaard looptijd van de WSNP nog nieuwe baten beschikbaar zullen komen;
  3. Duidelijk moet zijn dat de schuldenaar geen (relevante) aflossingscapaciteit (meer) heeft en dat het ook niet te verwachten is dat deze er tijdens de looptijd van de WSNP nog wel zal komen;RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y
  4. (in combinatie met punt c): de schuldenaar moet voor de resterende duur van de WSNP een volledige ontheffing hebben gekregen van de sollicitatieplicht.

Alleen indien aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de Rechtbank beslissen om de WSNP te verkorten, zodat deze korter duurt dan drie jaar. 

Een voorbeeld waar verkorting zou kunnen plaatsvinden:

RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y

Een schuldenaar is volledig afgekeurd (arbeidsongeschikt) en leeft op bijstandsniveau. Bij de toelating tot de WSNP was er een beetje spaartegoed. Dat geld is overgemaakt naar de boedel. Er is voor de rest geen vermogen. Het inkomen dat wordt verkregen is onder het VTLB. Om die reden vindt er geen afdracht plaats aan de boedel. Omdat de schuldenaar is afgekeurd is deze volledig ontheven van de sollicitatieplicht. Het is derhalve duidelijk dat het laten voortduren van de WSNP niet zal leiden tot een hogere uitkering aan de schuldeisers.

Uit de notitie volgt overigens ook dat de Rechter-Commissaris “in ieder geval binnen drie maanden nadat een jaar na de van toepassingsverklaring van een de schuldsaneringsregeling is verstreken”, zelfstandig (ambtshalve) beoordeelt of gronden zijn om de looptijd van die regeling te verkorten.

Mocht de schuldenaar voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, kan deze er verstandig aan doen om na een jaar contact op te nemen met de bewindvoerder en deze vragen of een dergelijk verkortingstraject loopt.

RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y

Over de auteur


Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Met Roze DamesManfield Hak Met Sandalen Hak Roze Sandalen rWBodCxQe
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie en bruikbare tips over de WSNP

RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y

Wij zijn bevoegd bij alle rechtbank en gerechtshoven en werken in heel Nederland.RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y

 

Zilver Sandaal Online Combinatie Wit Kopen Tamaris 0mON8yvPnw

WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat advocaten. Een professioneel advocatenkantoor in het midden van het land.

Wij werken in heel Nederland

Onze algemene voorwaarden leest u hier.

Shape Vanilla Women's Shoes Wedge 35 25015301281 Ecco Sandal DE2IH9

Uw privacy is onze zorg.  Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en delen deze nooit met derden. Lees hier onze Privacyverklaring. Ook gebruiken wij (zoals elke moderne website) cookies. Lees hier onze cookie-verklaring.

RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y
RozeWinkelstraat Giuseppe Zanotti Sandalen nl Roll eWDH2IbE9Y